Deze folder legt uit welke klachtprocedure je kunt volgen bij ontevredenheid over mij, of mijn behandeling. Ik ben aangesloten bij de koepel Alternatieve behandelwijzen (KAB). Zie ook de Algemene Voorwaarden:

Art. 9. Klachten.

Orthomoleculair therapeut is aangesloten bij de Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Indien opdrachtgever klachten heeft over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kan opdrachtgever gebruik maken van een klachtprocedure. De opdrachtgever kan de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.