Vergoedingen
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (grotendeels) de kosten van een orthomoleculair consult indien je aanvullend verzekerd bent. De vergoeding gaat niet ten koste van je eigen risico.

Check hieronder of je voor vergoeding in aanmerking komt (NB. al mijn adviezen zijn orthomoleculaire adviezen en vallen onder de aanvullende vergoeding voor alternatieve geneeswijzen, mits je daarvoor verzekerd bent). Bij twijfel raadpleeg je verzekeringspolis.